Historik i shkollës
Faqe 1.doc
Microsoft Word Dokument [3.8 MB]
Download
Punt.e shkollës.doc
Microsoft Word Dokument [50.5 KB]
Download
Nxënësit ne vitin shkollor 2012/13
Nr i nxënësve gjatë vitit shkollor 2012-
Microsoft Excel Tabelle [17.9 KB]
Download
Numri i nxënësve sipas klasave 2012.docx
Microsoft Word Dokument [12.3 KB]
Download
Kalendari i vitit shkollor 2012/13
KALENDARI PËR VITIN SHKOLLOR 2012.doc
Microsoft Word Dokument [94.5 KB]
Download
Plan ditor- format
PLANI DITOR.doc
Microsoft Word Dokument [31.5 KB]
Download
Plan ditor- model
Model i ores ne gj.shqipe.docx
Microsoft Word Dokument [26.6 KB]
Download
Suksesi i gjysemvjetorin e pare 2012-13.
Microsoft Excel Tabelle [50.0 KB]
Download
suksesi i gjusm vjetorit te par 2011-12
Microsoft Excel Tabelle [20.0 KB]
Download
Gjysemvjetori i pare 2011-12
suksesi i gjusm vjetorit te par 2011-12
Microsoft Excel Tabelle [20.0 KB]
Download
Lëndët zgjedhore për vitin shkollor 2012
Microsoft Word Dokument [12.4 KB]
Download
Teknikat e mesimdhenies.docx
Microsoft Word Dokument [62.7 KB]
Download
1_2010_UA_Pensionimi_i_ mësimdhesve.pdf
Adobe Acrobat Dokument [19.7 KB]
Download
1_Ligji_per_arsimin_Parauniversitar.pdf
Adobe Acrobat Dokument [245.9 KB]
Download
7_LEP_ligji_mbi_eukimin_parashkollor.pdf
Adobe Acrobat Dokument [250.1 KB]
Download
Libra e mësuesit
informatika-789.pdf
Adobe Acrobat Dokument [9.0 MB]
Download
9.LIGJI_I_ARSIMIT_Ne_KOMUNA2008_03_L068_
Adobe Acrobat Dokument [48.3 KB]
Download
Libra te mesuesit
Biologji-9-liber-mesuesi.pdf
Adobe Acrobat Dokument [3.6 MB]
Download
histori-9-lm.pdf
Adobe Acrobat Dokument [4.4 MB]
Download